• TwoMinds =

  ondernemen en innoveren

  TwoMinds is gespecialiseerd in het organiseren van innovatie in en tussen sectoren. De werkstijl is altijd ondernemend. Wij creëren en organiseren met partners en opdrachtgevers een stimulerende omgeving voor innovatie en creativiteit en zijn daarbij zeer resultaatgericht.

   

  De mensen van TwoMinds, onder wie Ton van Mil, hebben afgelopen jaren uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd. Zowel inhoudelijke kennis als kennis op het gebied van verandermanagement. Met deze kennis werkt Two Minds aan innovaties in de mediawereld en de energietransitie en adviseert TwoMinds haar klanten over strategische vraagstukken en publiek private partnerships. Op het gebied van 'triple helix'-samenwerkingsverbanden is TwoMinds verantwoordelijk voor een aantal strategische innovaties.

   

  Innovatie in en tussen sectoren gaat vaak gepaard met spanningen tussen concurrerende partijen. Dat kunnen bedrijven zijn maar ook overheden en kennisinstellingen.

  Two Minds is gespecialiseerd in het organiseren van de samenwerking waarbij gezamenlijk wordt geïnnoveerd en de concurrentie blijft behouden. In de driehoek bedrijven, overheden en kennisinstellingen zijn meerdere organisaties succesvol door ons ontworpen en geïmplementeerd. Voor de mediasector zijn dat de Industrietafel en Media Perspectives. En als aanjager voor de regionale economie de Economic Board Utrecht. Ons werk is samen te vatten in ondernemen en innoveren.