• Media Perspectives

    Two Minds staat al meer dan 20 jaar aan het roer van Media Perspectives. Two Minds verzorgt de directievoering van deze stichting die kansen en ontwikkelingen in de media signaleert en dit vertaalt naar concrete projecten en initiatieven. Media Perspectives verbindt mediaorganisaties, kennisinstellingen en overheden met elkaar en creëren hiermee duurzame samenwerkingen. Zo stimuleren we innovatie en dragen wij bij aan de toekomst van de mediasector.

     

    Media Perspectives focust zich op de mediasector als geheel, maar ook op de fysieke plek in Hilversum die de organisatie zien als het hart van de Media: het Media Park. Met de Industrietafel en Innovatieagenda heeft Two MInds de eerste stappen gezet naar een sector-vertegenwoordigend beraad om gezamenlijk te kunnen innoveren. Daarnaast bouwen Two Minds en Media Perspectives aan de positionering van het Media Park tot echte Campus. Een broedplaats voor innovatie en een plek waar samenwerkingen opbloeien.