• Economic Board Utrecht

    Economic Board Utrecht: maatschappelijke en economische doelstellingen verenigd!

     

    In 2012 heeft TwoMinds op verzoek van de regionale overheden in Utrecht de TaskForceInnovatie omgevormd tot de Economic Board Utrecht (EBU) en de directievoering op zich genomen. De EBU is aan de slag gegaan met het bepalen van de economische zwaartepunten voor de regio Utrecht. De focus is gelegd op het ontwikkelen van grote projecten die een directe bijdrage bieden aan de economische groei van de regio en die ook een maatschappelijk belang dienen. Met deze aanpak is een duurzame relatie opgebouwd waar de belangen van de bedrijven, de kennisinstellingen en de regionale overheden bij elkaar komt. Om de slagkracht te vergroten is EBU Holding BV opgericht waarmee de EBU zelf in de financiering van grote projecten kon voorzien en ook publiek private samenwerkingsverbanden kon initiëren. Diverse fondsen zijn gevormd en ontwikkelbedrijven opgezet. Een voorbeeld op het gebied van verduurzaming is DVVE BV.

     

    In 2020 zijn de fondsen van EBU Holding BV ondergebracht bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) en is EBU getransformeerd naar een lobby en netwerkorganisatie en is de betrokkenheid van TwoMinds beëindigd. TwoMinds heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het besef dat maatschappelijke uitdagingen prima kunnen dienen als brandstof voor economische ontwikkelen en daarmee bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op een daadkrachtige manier kunnen laten samenwerken. Deze aanpak is de afgelopen jaren door velen gevolgd en overgenomen.