• Industrietafel

   

  In 2019 heeft Two MInds namens Media Perspectives het voortouw genomen voor de start van de Industrietafel. Dat is een periodiek overleg tussen CEO’s van mediabedrijven over de ontwikkelingen in hun branche. Dankzij TwoMInds is het gelukt om de Industrietafel door te ontwikkelen tot een mediasectorbreed platform. Inmiddels zijn alle grote media bedrijven deelnemer geworden en zien zij het belang van dit initiatief.

   

  Resultaten en mijlpalen

  • In 2020 werd er vanuit allerlei sectoren aandacht gevraagd om als Nederland de achterstand in te lopen op AI ontwikkelingen. Vanuit de Industrietafel heeft Media Perspectives toen bij 50 mediaorganisaties uitgevraagd wat er gaande was aan ontwikkelingen. Op basis daarvan is het rapport ‘Kansen voor AI in Media’ gepresenteerd. Daarmee is de mediasector onderdeel geworden van de AI coalitie Nederland en hebben we nu toegang tot de innovatiesubsidies.
  • Daarnaast heeft de sector zich uitgesproken voor een verantwoord gebruik van AI, waarbij de Europese normen en waarden centraal staan. Het convenant dat hiertoe getekend is heeft een voorbeeldwerking voor andere sectoren.
  • In 2021 is vanuit de Industrietafel een lobbybrief opgesteld en aangeboden aan de informateur. Dit was de eerste uiting van gezamenlijk optreden. Dit is een mijlpaal voor de industrie die nog nooit eerder gemeenschappelijk naar buiten is getreden.
  • Voor 2022 is besloten een sectorbrede innovatieagenda op te stellen waarmee de relevantie van de sector, economisch en maatschappelijk, beter in beeld komt. Deze agenda zal de basis vormen voor samenwerkingsprojecten, lobby en vernieuwing en versterking van de sector.