Smart Mobility Challenge gelanceerd

Tijdens IT Innovation Day op 25 september vond het startschot plaats van de Smart Mobility Challenge. De Smart Mobility Challenge 2014 richt zich op de ontwikkeling van informatiediensten die het reizen en vervoeren in Nederland comfortabeler en/of efficiënter maken. De diensten dienen gebruik te maken van datasets die beschikbaar zijn of komen via het Smart Mobility platform. Voorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 12 november 2014.

Initiatiefnemers
De Smart Mobility Challenge is een initiatief van provincie Utrecht, Economic Board Utrecht en de partners in het Smart Mobility project: Simacan, Technolution, TNO en Royal HaskoningDHV. De Smart Mobility Challenge wordt gefaciliteerd door Colab Diensteninnovatie. 

Deelname
Organisaties kunnen deelnemen door inzending van een ontwerp (functionele en technische beschrijving) van een informatiedienst, met een prototype/mock-up en een plan van aanpak (inclusief business case). Een volledig overzicht van de deelname- en beoordelingscriteria vindt u in de briefing.

Deelname aan de Smart Mobility Challenge 2014 staat open voor zelfstandigen / ontwikkelteams / bedrijven die aan de challenge criteria voldoen. De criteria vindt u in de briefing.

smart mobility challenge_1

Om deel te kunnen nemen aan de challenge dient u het deelnameformulier (zie tabblad Voorstel indienen) volledig in te vullen. Naast enkele vragen over je organisatie, dien je ook een beschrijving van de applicatie/service in te sturen, tezamen met een prototype/mock-up. Zorg dat je de volgende documenten in PDF-formaat kunt toevoegen:

  • Functionele beschrijving van de voorgestelde applicatie
  • Plan van Aanpak voor de realisatie van de voorgestelde applicatie
  • Specificaties van datasets die worden gebruikt

Meer informatie en meedoen
Op de website http://openchallenge.nl/smartmobility/ staat alle benodigde informatie om deel te kunnen nemen aan de challenge.