Ondernemen & Innoveren

TwoMinds is gespecialiseerd in diensteninnovatie, (interim)management en media. De werkstijl is altijd ondernemend. Wij creëren en organiseren met partners en opdrachtgevers een stimulerende omgeving voor innovatie en creativiteit. De mensen van TwoMinds hebben afgelopen jaren uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd. Zowel inhoudelijke kennis als kennis op het gebied van veranderingsmanagement. Met deze kennis werkt Two Minds aan innovaties in de mediawereld en adviseert TwoMinds haar klanten over strategische vraagstukken en publiek private partnerships. Op het gebied van triple helix samenwerkingsverbanden is TwoMinds verantwoordelijk voor een aantal strategische innovaties. Met regelmaat slagen wij er om om concurrenten te laten samenwerken en in die gezamenlijkheid nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. In de driehoek bedrijven, overheden en kennisinstellingen zijn meerdere organisaties succesvol door ons ontworpen en geïmplementeerd. Voor de Mediasector: iMMovator, voor de Zorg: iZovator, als aanjager voor de regionale economie: Economic Board Utrecht. Ons werk is samen te vatten in ondernemen en innoveren.