Economic Board Utrecht officieel van start

Stijgende kosten in de zorg, een vastzittende woningmarkt, leegstaande kantoren, knelpunten op de arbeidsmarkt en oprakende fossiele brandstoffen. Allemaal maatschappelijke uitdagingen die de Economic Board Utrecht wil ombuigen in economische kansen. Gisteravond ging de board officieel van start met tweeëntwintig leden die zich op persoonlijke titel inzetten voor meer samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen in de regio Utrecht. Doel van de Economic Board Utrecht is het aanjagen van vernieuwing van de regionale economie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken in dit platform samen. Dat gebeurt onder meer via het netwerk Get Connected. De eerste bijeenkomst van het netwerk vindt plaats op vrijdagmiddag 25 januari 2013.

Afgelopen maanden is door honderden ondernemers en bestuurders uit de regio gewerkt aan de eerste contouren van een economische agenda. De 22 boardleden gaan daar nu mee verder. De boardleden zijn afkomstig uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Startend voorzitter is de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen. De board kiest op een later moment uit haar midden een nieuwe voorzitter uit het bedrijfsleven.

Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties: Matthijs Bierman (Triodos Bank), Henk Broeders (Capgemini), Michaël Kortbeek (Kamer van Koophandel Midden-Nederland), Emmo Meijer (Royal Friesland Campina), Annemieke Nijhof (Tauw), Ton van Overbeek (Careyn), Lucas Simons (NewForesight), Michel van Velde (OneShoe), Nico de Vries (BAM Groep) en Harold Warmelink (De Flint).

Kennisinstellingen: Geri Bonhof (Hogeschool Utrecht), Leonard Geluk (ROC Midden-Nederland), Frank Miedema (Universitair Medisch Centrum Utrecht) en André van der Zande (RIVM)

Overheden: Lucas Bolsius (gemeente Amersfoort), Pieter Broertjes (gemeente Hilversum), Mirjam de Rijk (gemeente Utrecht), Remco van Lunteren (provincie Utrecht) en Mirjam van ‘t Veld (Bestuur Regio Utrecht). Daarnaast vertegenwoordigt Pascale Broks de Raad voor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort (REO) en Richard Kraan de Utrecht Development Board (UDB).

Informatie over de Economic Board Utrecht en het Get Connected-netwerk staat op: www.economicboardutrecht.nl. De Economic Board Utrecht wordt mede mogelijk gemaakt door: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Bestuur Regio Utrecht, Kamers van Koophandel, Taskforce Innovatie Regio Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, ROC Midden-Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie. – See more at:

TwoMinds is verantwoordelijk voor de directievoering van de Economic Board Utrecht.