iMMovator Cross Media Network

Opdrachtgever:

iMMovator

TwoMinds verzorgt de directievoering van Stichting iMMovator Cross Media Network. iMMovator richt zich op visieontwikkeling en operationalisering van beleid gericht op de versterking van de crossmediasector in de regio Hilversum en Amsterdam.

Een van de aandachtsgebieden is het acquireren en begeleiden van innovatieve, veelbelovende starters/bedrijven en studenten. Dit heeft in samenwerking met Hogeschool Inholland geleid tot het leerbedrijf GNR8 in Haarlem. GNR8 richt zich op innovatie en ondernemerschap in media en communicatie. Het leerbedrijf is een innovatieve leeromgeving waar studenten (multimedia, entertainment, management en mediatechnologie) van Inholland zich in de eindfase van hun studie storten op concrete projecten van (MKB) ondernemers.

Een ander concreet resultaat is het innovatiecentrum waar een 30-tal innovatieve bedrijven werken aan de innovaties in de digitale dienstverlening. Ook voert iMMovator een groot aantal projecten uit die de kennis in de sector versterkt. Zo is er het zeer succesvolle programma van kennisbijeenkomsten; de CrossMediaCafe’s, het project de Monitor en diverse ervaringsgerichte projecten die met het bedrijfsleven worden uitgevoerd op thema’s als gaming, breedband en digitale TV.

Meer over iMMovator

Meer informatie over Stichting iMMovator Cross Media Network vindt u op de website.

Cross Media Monitor 2008 deel 1

De Cross Media Monitor 2008 is op dinsdag 17 juni 2008 tijdens het Mediapark Jaarcongres gepresenteerd en aangeboden aan Marjan Hammersma van het ministerie van OC&W. De editie van de Cross Media Monitor 2008 bevat voor het eerst financiële gegevens uit de Rabobank Cijfers en Trends database. Dit levert unieke financiële gegevens op over de creatieve industrie. Daarnaast bevat de Cross Media Monitor voor het eerst een opiniërende ontwikkelingvisie op de cross media in de Noordvleugel.

Cross Media Monitor 2008 deel 2

De nieuwe editie van de Cross Media Monitor 2008 bevat een tweede deel met een opiniërende ontwikkelingvisie op de cross media in de Noordvleugel. Digitalisering en de opkomst van breedband zorgen voor een steeds verdere vervlechting van de ICT en de creatieve industrie. Beide sectoren zijn de drijvende krachten achter de cross mediale ontwikkelingen in Nederland. Nederland behoort tot de internationale kopgroep en staat uitstekend voorgesorteerd om zich te ontwikkelen tot de digitale ´Contenthub to Europe’. De cross media sector in de Noordvleugel speelt daarin een hoofdrol. Om deze positie in het internationale speelveld te kunnen veroveren, moet de Noordvleugel werken aan regionale samenwerking, een topklasse breedbandinfrastructuur en gezamenlijke internationale promotie.

Cross Media Monitor 2006

De Cross Media Monitor geeft een uniek en nog niet bestaand inzicht in de trends en ontwikkelingen in de ICT en creatieve industrie in Noordvleugel van de randstad. Deze sectoren zijn in dit gebied is van groot economisch belang. Toch zijn er zijn nog maar weinig cijfers structureel beschikbaar over deze sectoren. Met de monitor wordt voorzien in deze behoefte. De ontwikkeling van de Monitor is een samenwerkingverband tussen iMMovator en Hogeschool INHolland. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk van experts uit de sector. De monitor stelt bedrijven en overheden in staat meer inzicht te krijgen in de cross mediasector in het algemeen en de specifieke kansen in het bijzonder.

Voor de uitreiking van de Cross Media Monitor klik hier.