Stijgende kosten in de zorg, een vastzittende woningmarkt, leegstaande kantoren, knelpunten op de arbeidsmarkt en oprakende fossiele brandstoffen. Allemaal maatschappelijke uitdagingen die de Economic Board Utrecht wil ombuigen in economische kansen. lees meer…